Rreth nesh

  1. Home
  2. Rreth nesh
Filter

LIBRI I ARTË – Brend nacional dhe lider në Zvicër

Ju mundëson kërkim online përmes www.libriart.com

Libri i Artë është medium informativ periodik vjetor dhe inovativ për Zvicër. Është servisi më gjithëpërfshirës i “Yellow Pages” në vend dhe rajon, me biznes direktoriumet në Zvicër dhe listingun më të pasur.

Për shfrytëzuesit, nga njëra anë, mundëson shpejt dhe thjeshtë të arrijnë deri tek informacionet e vlefshme për nevojat e jetës së përditshme. Nga ana tjetër, reklama në këtë informator të shtypur vjetor është burim i sigurt për shitje të re dhe rritje të fitimit të firmave, të mëdha dhe të vogla.

Libri i Artë bën kategorizim detal të të gjitha biznes listingjeve, shërbimeve domethënëse, prodhimet, institucionet, individët, firmat e vogla dhe të mëdha.

Libri i Artë:

• 3.000 tituj të veprimtarive në “Indeksin e titujve” origjinal
• Mbi 100.000 informacione të detajizuara dhe verifikuara
• Të pranishëm në firma dhe familje
• Shpërndarje falas për të gjithë
“Libri i Artë” në Zvicër është një “Yellow Pages”, medium i parë informativ dhe inovativ vjetor në gjuhën shqipe, i cili është i dedikuar për popullatën shqiptare në Zvicër. Libri i Artë promovon këtë produkt edhe në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri që ta afrojë Libri-n e Artë deri te tregjet e atjeshme, gjë që jep mundësi të shkëlqyeshme për krijimin e biznes relacioneve me këto tregje. Me këtë Libri i Artë do të bëhet informator rajonal në gjuhën shqipe dhe me target-grupë të madhe të shfrytëzuesve dhe bizneseve.

“Libri i Artë” për momentin është i vetmi medium informativ me përmbajtje komerciale me vëllim të tillë, i cili përmbush nevojat e reklamimit të bizneseve të vogla, të mesme dhe të mëdha, jo vetëm të popullatës shqiptare, por edhe më gjerë.